Digitalt kurs LEGO® Education SPIKE Prime

Digitalt kurs LEGO® Education SPIKE Prime

Meld deg på dette digitale kurset med LEGO® Education SPIKE Prime. Du kan velge mellom fire-  eller sekstimerskurs.
Vi hjelper deg som er lærer på mellomtrinn og ungdomstrinn å gjøre det enklere å komme i gang med programmering i klasserommet!

Meld deg på her:
Onsdag. 4. januar kl. 11.30 (4 timer)
Fredag 27. januar kl. 11.30 (4 timer)
Onsdag 15. februar kl. 11.30 (4 timer)
Torsdag 23. februar kl. 11.30 (4 timer)
Tirsdag 14. mars kl. 11.30 (4 timer)
Torsdag 16. mars kl. 11.30  (4 timer)

NB: Kurset krever at du allerede har tilgang på en SPIKE Prime, og at du har en iPad, mac eller PC med appen SPIKE Prime installert på. 

Har dere allerede kjøpt eller planlegger å kjøpe LEGO Education SPIKE Prime, men enda ikke kommet ordentlig i gang med å bruke verktøyet på en god, effektiv og givende måte? LEGO Educations undervisningskonsepter er et helhetlige og sammenkoblede, og gir lærere mange nye muligheter innenfor programmering i klasserommet. 

Kurset gjør deg i stand til å ta i bruk programvaren SPIKE og alle de digitale komponentene. Du får grunnleggende innføring i blokkbasert programmering i LEGO® Education SPIKE™  Prime. Du blir introdusert for begreper som algoritmisk tankegang, algoritmer, vilkår og løkker. 

Hvorfor SPIKE Prime?
Denne løsningen gjør din undervisningshverdag mer effektiv fordi du kan undervise i flere fag samtidig! Du får i tillegg tilgang til ferdig utviklede leksjonsplaner, som er direkte koblet mot den norske læreplanen. Med SPIKE Prime vil elevene få grunnleggende kunnskaper knyttet til programmering gjennom ordblokker med Scratch! 

Ha det gøy i klasserommet!
Elevene vil elske dette konseptet, og raskt oppleve mestring og utvikling. Verktøyet er motiverende, engasjerende og i tillegg er det gøy! Vi håper at du vil ta del i det enkle programmeringsmiljøet som SPIKE-familien tilbyr. 

I kurset jobber vi med

  • Hvordan SPIKE Prime programvaren er tenkt brukt i klasserommet
  • Pedagogisk bruk av SPIKE prime i klasserommet 
  • 5E modellen
  • Hvordan er de ferdigutviklede leksjonsplanene koblet opp mot den norske læreplanen?
  • Godt lederskap, gode rutiner og hvordan håndtere alt fra utstyr til lading og deling mellom klasser/grupper. 

Varighet: 4 timer 

Pris: 1300 kroner 

NB: Kurset krever at du allerede har kjøpt inn konseptet SPIKE Prime og at du har en enhet med appen SPIKE Prime installert på. 

Velkommen til et inspirerende og godt innføringskurs i ordblokk-programmering!