Digitalt kurs LEGO® Education SPIKE Essential

40-år med Hands On læring | FSPartner.no

Digitalt kurs LEGO® Education SPIKE Essential

Meld deg på dette digitale kurset med LEGO® Education SPIKE Essential. Vi hjelper deg som er lærer på småtrinnet eller for skolestartere i barnehagen å gjøre det enklere å komme i gang med programmering i klasserommet!

Meld deg på:

Tirsdag 17. januar kl. 11.30–15.30
Onsdag 18. januar kl. 11.30–15.30
Torsdag 19. januar kl. 11.30–15.30
Torsdag 16. februar kl. 11.30–15.30
Fredag 17. februar kl. 11.30–15.30
Onsdag 15. mars kl. 11.30-15.30
Onsdag 29. mars kl. 11.30-15.30

NB: Kursene krever at du allerede har tilgang på en SPIKE Essential,  og at du har en iPad, mac eller PC med appen SPIKE installert på.

Har dere allerede kjøpt eller planlegger å kjøpe LEGO Education SPIKE Essential, men enda ikke kommet ordentlig i gang med å bruke verktøyet på en god, effektiv og givende måte?  LEGO Educations undervisningskonsepter er et helhetlige og sammenkoblede, og gir lærere mange nye muligheter innenfor programmering i klasserommet.

Kursene gjør deg i stand til å ta i bruk programvaren SPIKE og alle de digitale komponentene. Du får grunnleggende innføring i blokkbasert og ordblokkbasert programmering i LEGO® Education SPIKE™  Essential. Du blir introdusert for begreper som algoritmisk tankegang, algoritmer, vilkår og løkker. 

Hvorfor SPIKE Essential?
Denne løsningen gjør undervisningshverdagen  mer effektiv fordi du kan undervise i flere fag samtidig! Du får i tillegg tilgang til ferdig utviklede leksjonsplaner, som er direkte koblet mot den norske læreplanen. Elevene få grunnleggende kunnskaper knyttet til programmering gjennom ordblokker med Scratch for de lesekyndige, og gjennom blokker for de aller yngste.

Ha det gøy i klasserommet!
Elevene vil elske dette konseptet, og raskt oppleve mestring og utvikling. Verktøyet er motiverende og engasjerende! I tillegg er det gøy! Vi håper at du vil ta del i det enkle programmeringsmiljøet som SPIKE-familien tilbyr.

I kurset jobber vi med

  • Hvordan SPIKE Essential programvaren er tenkt brukt i klasserommet
  • Pedagogisk bruk av SPIKE Essential i klasserommet
  • 5E modellen
  • Hvordan er de ferdigutviklede leksjonsplanene koblet opp mot den norske læreplanen?
  • Godt lederskap, gode rutiner og hvordan håndtere alt fra utstyr til lading og deling mellom klasser/grupper.

Varighet: 4 timer, oppstart kl. 11.30.

Pris: 1300 kroner 

Velkommen til et inspirerende og godt innføringskurs i blokk og ordblokk-programmering!