KURS OG LÆRERRESSURSER

Velkommen til Kurs og Lærerressurser | FSPartner.no

Bli en god lærer i programmering!

Algoritmisk tenkning er ett av kompetansemålene både i matematikk og i naturfag. Vår opplæring bygger oppunder LEGO® Education sin filosofi hvor deltakerne er undersøkende i sine læringsprosesser. Vi har forståelse for at programmering er et nytt og ukjent område for mange lærere, og at det er forskjell på å lære seg programmering og lære seg å gi god undervisning i programmering. Kurset hjelper deg som lærer til å tenke didaktisk i forhold til undervisningen i klasserommet.

Overordnede pedagogiske prinsipper 

Vi har fokus på utforskende og naturfaglig tilnærming med samarbeid, refleksjon og prosess som arbeidsform. I tråd med fagfornyelsen og endringen av kompetansebegrepet legges det til rette for dybdelæring og tverrfaglighet. Skolen og lærerne selv skal ha eierforhold til programmering,  og være delaktige i å skape gode opplegg i samarbeid med oss.

Pedagogiske veiledere

 Våre veiledere holder høy kvalitet på kursene og er oppdatert på ny teknologi til enhver tid. Dette bidrar til at vi kan levere kurs og opplæring som er i tråd med både læreplaner og teknologisk utvikling. Våre pedagogiske veiledere har lang erfaring med å implementere koding og programmering i skolen. Våre pedagogers rolle i opplæringen vil være å kvalitetssikre at deltagere får maksimalt utbytte, slik at de kan starte undervisning i klasserommet etter endt opplæring. Alle våre kursholdere er utdannet pedagoger, og sertifiserte LEGO® Education teacher pedagoger. 

Ønsker du at vi  skal skreddersy et kursopplegg digitalt eller fysisk som passer for deg og din skole?
Send inn din e-postadresse i feltet under, så kontakter vi deg.

VÅRE KURS

Småtrinnet: SPIKE™ Essential​

Dette kurset er spesielt utviklet for deg som underviser på småtrinnet. På kurset får du, gjennom teori og praktiske øvelser, en grundig innføring i blokkbasert og ordblokkbasert programmering.

Du får jobbe med nyheten fra LEGO® Education, SPIKE™ Essential. Etter kurset vil du være i stand til å undervise dine elever i engasjerende og motiverende teknologi og naturfagsprosjekter som ivaretar norske læreplanmål innenfor matematisk tankegang, naturfag og programmering.

Mellom- og ungdomstrinn: SPIKE™ Prime

Dette kurset er spesielt utviklet for deg som er lærer på mellomtrinn og ungdomsskolen. Kurset passer både for nybegynnere og viderekomne.

Her får du, gjennom teori og praktiske øvelser, en grundig innføring i algoritmisk tankegang, algoritmer og programmering. Du får jobbe med konseptet fra LEGO® Education, SPIKE™ Prime. Du vil få innføring i programmeringsspråket Scratch eller Python.