LEGO® Education

40-år med Hands On læring | FSPartner.no

40 ÅR MED HANDS-ON LÆRING

I mer enn 40 år har LEGO® Education jobbet med lærere og pedagogiske spesialister for å utvikle engasjerende undervisningsløsninger som gir liv til STEAM-undervising, og samtidig gjøre læring morsomt og engasjerende.

Våre undervisningsløsninger dekker behovet fra barnehage til universitet, og er med på å hjelpe elevene til å tenke kreativt og resonnere systematisk.

Våre løsninger for praktisk læring vil garantert øke interessen for vitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap, kunst og matematikk (STEAM), rettet mot førskole, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Med pedagogiske sett, leksjonsplaner og læreplanmateriell, vurderingsverktøy og support, kan vi hjelpe deg med å oppfylle læreplanmålene dine og gi deg verktøyene du trenger for å gjøre nettopp din undervisning i klasserommet inspirerende, engasjerende og effektiv.

Nye teknologiske endringer vil få betydelig innvirkning på hvordan vi skal lære i fremtiden. Disse endringene vil også forandre hvordan vi forbereder elever til å lykkes. For oss som er lærere, vil det være viktig å gå over fra å fokusere på kunnskapslære, til å fokusere på flere ferdigheter, slik at vi også ender opp med å bygge selvtillit i selve læringen. Engasjerende, praktisk og leken læring, er en av måtene vi kan hjelpe elever med å nå dette målet.

Behovet for læring gjennom lek

LEGO® Foundation lanserte nylig resultatene av en femårig forskning som så på læring gjennom lek som en måte å endre læreplanene i pedagogikk på. Studien fant at lærere over hele verden virkelig har strukket seg langt for å undervise i STEAM-fag, som vil bli stadig viktigere etter hvert som innovasjonstempoet vokser og arbeidsmarkedet endrer seg. Vektlegging av innholdet i STEAM-fagene har ført til økt bruk av pedagogiske metoder med fokus på kvantifiserbare akademiske prestasjoner.

Les mer om resultatene fra undersøkelsen.

Forskning viser at mestringsfølelse er svært viktig for selvtilliten. Denne styrkes over tid med de riktige verktøy. LEGO® Educations undervisningsløsninger er tilrettelagt nettopp for å nå dette målet.

Vårt mål er at vi gjennom bruken av LEGO Educations løsninger skal gjøre læringen leken, engasjerende og relevant. Dette gjør vi gjennom å benytte «hands on» verktøy, leksjonsplaner, og lærerveiledninger direkte knyttet til kompetansemålene.

Vi leverer løsninger tilpasset alle klassetrinn, fra barnehage, til videregående skole. I dag er det viktigere enn noen gang at elevene utvikler ferdigheter som møter morgendagens krav. Spesielt innen STEAM, koding og robotikk og programmering.

Gjennom å benytte løsningene fra LEGO® Education i klasserommet, vil elevenes mestringsfølelse øke. I tillegg vil de på en god måte lære å løse problemer og utfordringer i en verden som er i rask endring.

LEGO EDUCATION | Byggeklosser | FSPartner.no