Teknologiforståelse

Styrk elevenes forståelse for teknologi med LEGO® Education i undervisningen

Utforsk teknologiforståelsen i skolen

Teknologi preger hverdagen vår i stadig større grad. Innovasjoner innen automatisering og kunstig intelligens former arbeidsstyrken og gjør det viktigere enn noensinne at alle elever tilegner seg teknlogikompetanse allerede på småtrinnet. Den tverrfaglige implementeringen av teknologien og det faglige aspektet kan imidlertid være utfordrende.

LEGO® Learning System er et intuitivt, inkluderende og skalerbart læringssystem – en ideell løsning for å styrke elevenes tverrfaglige kompetanse og utvikle teknologiforståelsen i klasserommet. Den velkjente LEGO klossen, enkel koding og praktiske og relevante problemstillinger gjør det mulig for elevene å lage og konstruere digitale verktøy selv. Med våre leksjonsplaner, som fokuserer på kompetansemål, får elevene bedre forutsetninger for å forstå, forholde seg til og delta aktivt i et digitalt samfunn. Leksjonsplanene gjør det abstrakte håndgripelig, og den faglige forståelsen bak teknologien enklere å forstå – både som et selvstendig fag og som integrert i andre fag.

 

Last ned e-boken som viser hvordan du kan knytte LEGO Education til kompetansemålene i læreplanen

I over 40 år har LEGO® Education samarbeidet med lærere og eksperter innen barns læring for å skape engasjerende læringsopplevelser som gjør læringen morsom og levende i klasserommet.

Vi forstår de utfordringene knyttet til å tilby differensiert undervisning som støtter elevenes faglige utvikling og møter dem der de er. For å gjøre det enklere for deg, har vi utarbeidet en oversiktlig veiledning som skal hjelpe deg med å planlegge inspirerende undervisning:

  • Leksjonsplaner for å integrere teknologi og programmering på småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet.
  • Tverrfaglig undervisning som kan benyttes i den obligatoriske undervisningen i fag som norsk, matematikk, naturfag/fysikk/kjemi, samfunnsfag og kunst og håndverk.

Bestill LEGO® Education Workshop eller kurs

Vi i FIRST Scandinavia Partner har sertifiserte LEGO® Education pedagoger med erfaring med å gi råd og skreddersy løsninger som møter dine spesifikke behov. Hvis du ønsker å lære mer, kan vi være til hjelp med:

  • LEGO® Education workshops og egenutviklede kurs direkte knyttet til kompetansemålene i læreplanen.
  • Gratis support
  • Anbefale riktig løsning og støtte slik at du kan komme godt i gang med LEGO® Education.


Kontakt oss i dag!

Vi vil hjelpe deg å komme i gang med programmering i klasserommet med LEGO® Education

Fyll inn skjemaet nedenfor for å laste ned e-boken