DIGITALE LÆREMIDLER FOR MELLOM- OG UNGDOMSTRINNET

Reservedeler og sensorer har vi, ta en titt! | FSPartner.no

Koding og programmering på mellom- og ungdomstrinnet

LEGO® Education passer perfekt til STEAM-undervisning for elever fra 6.-10. trinn. Du kan velge om du vil programmere i Scratch eller Python. Løsningene vil utfordre elevene til å tenke kritisk, finne løsninger knyttet til kjente utfordringer gjennom lek og læring. 

Fra enkle prosjekter til ubegrensede designmuligheter vil undervisningskonseptene fra LEGO® Education  hjelpe elevene til å få grunnleggende kunnskaper innenfor STEAM, som kreves for å møte kompetansekravene i læreplanen.